PLAY
Houtschaaf

Houtschaaf

Een houtschaaf is een van de (handwerk)apparaten waarmee dove leerlingen op het instituut een beroep leerden. Naast het beroep van timmerman werden jongens opgeleid tot schoenmaker en meisjes tot naaister en typiste. Vandaag de dag is de keuze groter. Kentalis helpt jongeren bij het vinden van een juiste baan en biedt begeleiding op het werk.

PLAY
Koninklijke handtekening

Koninklijke handtekening

In 1892 brachten koningin-regentes Emma en prinses Wilhelmina een bezoek aan het Instituut voor Doven in Groningen. Als herinnering plaatsten zij hun handtekening in een gedenkboek. Kentalis bewaart de handtekeningen van leden van het Koningshuis zorgvuldig. Ze benadrukken de hechte band die tussen het Koningshuis en Kentalis bestaat.

PLAY
Fotoboek

Fotoboek

In 1938 vertrokken vijf zusters naar Indonesië om daar een dovenschool op te richten. De beginperiode legden zij vast in dit fotoalbum. Kentalis International deelt kennis via onder meer training, cursus, coaching en conferentie met heel veel landen. Want meedoen aan de samenleving als je bijvoorbeeld slechthorend, doof of doofblind bent? Dat móet kunnen, overal ter wereld.

PLAY
Kalenderboek

Kalenderboek

In 1962 begon Kentalis met het geven van onderwijs aan vier doofblinde kinderen. Dit groeide uit tot de school Rafaël in Sint-Michielsgestel. Aan het begin van het onderzoek naar en onderwijs aan doofblinden staat Jan van Dijk, de eerste buitengewoon hoogleraar dovenpedagogiek. Observeren, vertrouwen winnen en het kalendersysteem vormen de kern van zijn methode.

PLAY
Getuigschrift

Getuigschrift

In 1951 werd in Eindhoven Sint Marie opgericht, een katholieke school met internaat voor slechthorenden. Aan het hoofd stond Zuster Marie, een doortastende en intelligente vrouw. Ze was het boegbeeld van de school. Haar spreuk 'als je het wilt dan kun je het' blijft leerlingen inspireren en stimuleren.

PLAY
Congresverslag

Rapport Congres van Milaan

Dit rapport is samengesteld naar aanleiding van het congres van Milaan in 1880. Hier werd afgesproken dat de gebarentaal verboden zou worden in het dovenonderwijs. De ‘zuivere spreekmethode’ kreeg de voorkeur. Verdween de gebarentaal daadwerkelijk uit het dovenonderwijs na 1880?

PLAY
Hosties

Hosties

De hostiebakkerij St. Michael in Sint-Michielsgestel bestaat al sinds 1844. De bakkerij was een belangrijke inkomstenbron voor het instituut voor doven. In 1920 bakten de zusters en oud-leerlingen ruim 25 miljoen hosties. Vandaag de dag dient de hostiebakkerij als dagbesteding. Nog altijd bakken dove en slechthorende mensen met een verstandelijke beperking de hosties.

PLAY
Dankbrief

Dankbrief

Leo Monasch, een Joodse jongen, zat in Groningen op het doveninstituut Guyot. In september 1941 werd Leo, evenals alle andere Joodse scholieren, van school verwijderd. Dankzij de inzet van directeur M.J.C. Büchli mochten de leerlingen weer terugkomen. Historicus Henk Betten heeft onderzoek gedaan naar het lot van Joodse dove leerlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

PLAY
Balletschoentjes

Balletschoentjes

Dit zijn de balletschoentjes van Zuster Irena. Zij werd nationaal en internationaal beroemd met haar danslessen voor dove kinderen. In 1942 begon Zuster Irena als lerares bij het instituut in Sint-Michielsgestel. Na een jaar ging ze zich verdiepen in de geluidsmethode en deed ze in 1945 een opleiding tot balletpedagoge.

PLAY
Regels der Gebaren

Regels der Gebaren

In het vroeg negentiende-eeuwse boek Regels der Gebaren staat de door Martinus van Beek bedachte gebarenmethode. De methode was gebaseerd op de Nederlandse taal. Deze gebarenmethode bestond uit het vingeralfabet met een handgebaar. In 1839 richtte van Beek het Instituut voor Doven op in Sint-Michielsgestel.

PLAY
Servies

Servies

Dit servies werd vroeger gebruikt op het Instituut voor Doven. Aan lange tafels aten de leerlingen van het tinnen servies. Er heerste een strak regime op het instituut. Je moest eten wat de pot schaft en jongens en meisjes leefden gescheiden van elkaar. Vanaf de jaren zeventig is er meer sprake van een wooncultuur waarin privacy en diversiteit voorop staat.

PLAY
Spraaktaal

Spraaktaal

In 2010 startte Jet Isarin met het participatieonderzoek SpraakSaam. Tijdens bijeenkomsten delen jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hun ervaringen. Meike van Genugten deed mee aan SpraakSaam en nam met Jet Isarin het initiatief om het werkboek ‘Spraaktaal’ uit te brengen. Ze zetten zich in om de bekendheid rondom TOS te vergroten.

PLAY
Ademverdeler

Ademverdeler

Om kinderen zuiver te leren spreken, gebruikten logopedisten verschillende instrumenten. De ademverdeler toont aan of klanken via de mond of via de neus worden uitgesproken. Je houdt het instrument tegen je gezicht. Tijdens het spreken gaat door de luchtstroom één van de lapjes omhoog en kun je zien of de klank correct wordt uitgesproken.

PLAY
Glas-in-loodraam

Glas-in-loodraam

Effatha werd in 1888 opgericht als school voor doven. De naam Effatha komt uit de Bijbel en betekent: wordt geopend. De kinderen en jongeren die les kregen bij Effatha, woonden de eerste jaren intern. In 1954 schonken de ouders van de leerlingen een glas-in-loodraam aan het instituut. Op het paneel staat geschreven: 'En zij brachten tot hem een dove'.

PLAY
Tuchtbrochure

Tuchtbrochure

In de negentiende eeuw vervreemden dove leerlingen, die op een internaat verbleven, van hun ouderlijk milieu door het weinige en onregelmatige contact met hun ouders. Door de komst van betere vervoersmogelijkheden, werd het steeds makkelijker voor veel jongens en meisjes om dagelijks naar huis te gaan.

PLAY
Gehoortoestel

Gehoortoestel

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde prof. H. Huizing meetapparatuur waarmee bij leerlingen bruikbare gehoorresten werden gevonden. Vanaf toen kregen jonge kinderen gehoorapparatuur die de gehoorfunctie opwekt en ontwikkelt. In 1947 werd het eerste individuele gehoorapparaat voorgeschreven en in 1950 verschenen de eerste draagbare apparaten in het onderwijs.

PLAY
Verslag monument

Verslag Monument

In 1790 richtte Henri Daniel Guyot in Groningen het eerste doveninstituut van Nederland op. Als dank voor zijn werk werd er na zijn dood geld ingezameld om een monument op te richten. Het monument bestaat nog steeds. Op het Guyotplein prijkt een marmeren pilaar met daarop de gelijkenis van Henri Guyot.

Vorige
Volgende
Overzicht alle films
Lees meer
A
A
NGT
 aan
/
uit
Meer info